close navigation
16By9

Make it simple but significant

Interior Designers

Home designing can be challenging, especially if you don’t know where to start. After all, while also expressing your distinct sense of style and creativity, everything in your room needs to fit in perfectly with each other. Although it can be overwhelming at first, it can also be enjoyable and exciting to decorate your new home when you get to design it according to your preference.
Before beginning the decoration process, you should know how you want your new home to look and feel like. Ask yourself how you like your new home to feel like and what kind of interior design can help you feel more at home. Don’t know where to get started? Our partner interior designers are here to help you out!
Monique de Bouvrie

Monique des Bouvrie

Monique des Bouvrie , co-founder and creative director of Studio des Bouvrie, is a Dutch interior- & product designer as well as mecenas of the arts. Her designs have been featured in many interior magazines, books, and t.v.


She is well-known for her eclectic & provocative style in both residential and commercial projects.
She finds inspiration in her many travels. Apart from her home away from home in the south of France, she is abroad as much as her work allows it to soak in different cultures.
Spain has always been one of her favourite places to visit. The warmth that can be found here is not only in the climate but also in the people, the food, the culture.
Monique des Bouvrie knows how to embrace this Mediterranean warmth and incorporate it into designs that are colourful and welcoming but also surprising.


With her years of experience in interior design, she is fluent in the language of all different styles and had mastered the perfect fusion between them.
https://hetarsenaal.nl/shop/studio-des-bouvrie/

Monique de Bouvrie

Monique des Bouvrie

Monique des Bouvrie , mede-oprichter en creatief directeur van Studio des Bouvrie, is een Nederlands interieur- en productontwerpster en tevens mecenas van de kunsten.
Haar ontwerpen zijn te zien in vele interieur tijdschriften, boeken en t.v.


Ze staat bekend om haar eclectische & provocerende stijl in zowel residentiële als commerciële projecten. Ze vindt de inspiratie in haar vele reizen. Naast haar thuis weg van huis in het zuiden van Frankrijk is ze in het buitenland zo veel als haar werk het toelaat om te genieten van verschillende culturen.
Spanje is altijd een van haar favoriete plekken geweest om te bezoeken. De warmte die hier te vinden is, zit niet alleen in het klimaat maar ook in de mensen, het eten, de cultuur.
Monique des Bouvrie weet deze mediterrane warmte te omarmen en te verwerken in ontwerpen die kleurrijk en gastvrij zijn, maar ook verrassend.


Met haar jarenlange ervaring in interieurontwerp beheerst zij de taal van alle verschillende stijlen en heeft zij de perfecte fushion daartussen gevonden.


https://hetarsenaal.nl/shop/studio-des-bouvrie/

Monique de Bouvrie

todo

todo

Monique de Bouvrie

Monique des Bouvrie

Monique des Bouvrie, cofundadora y directora creativa de Studio des Bouvrie, es una diseñadora de interiores y productos holandesa, así como mecenas de las artes.


Sus diseños han aparecido en muchas revistas de interiores, libros y televisión.

Es conocida por su estilo ecléctico y provocativo tanto en proyectos residenciales como comerciales.
Encuentra inspiración en sus muchos viajes. Aparte de su hogar lejos del hogar en el sur de Francia, está en el extranjero tanto como su trabajo le permite sumergirse en diferentes culturas.
España siempre ha sido uno de sus lugares favoritos para visitar. La calidez que se puede encontrar aquí no está solo en el clima sino también en la gente, la comida, la cultura.
Monique des Bouvrie sabe abrazar esta calidez mediterránea e incorporarla a diseños coloridos y acogedores, pero también sorprendentes.

Con sus años de experiencia en diseño de interiores, domina el lenguaje de todos los diferentes estilos y domina la fusión perfecta entre ellos.https://hetarsenaal.nl/shop/studio-des-bouvrie/

1169

Pepe Cabrera

Currently, the Cabrera Gil family focuses all its efforts on the expansion and positioning of its architecture. For some time, one of the most outstanding aspects of the evolution of the Pepe Cabrera brand has been architecture as an activity. In the beginning, it was composed of two people, Paula Cabrera herself and her brother, also architect and partner, Nacho Cabrera. Since then the architecture studio, as well as the interior design studio, has been growing in parallel to the realization of projects specialized in home design and with clients from all over the world. Today the studio, together with the administration and sales teams, is made up of a total of 25 people. Pepe Cabrera has at your disposal the integral turnkey service of projects.


Formed by more than twenty professionals of diverse activity: architects, interior designers, riggers, commercials, assemblers, administrative and creative, our team fully guarantees the planning, management, and global execution of any project.


Experience, knowledge of the situation, and professionalism are vital when it comes to carrying out such a plural and relevant solution.
https://www.pepecabrera.com

1169

todo

todo

1169

Pepe Gabrera

Pepe Gabrera is een design studio in Denia, ze bestaat al sinds 1939. Ze zijn begonnen als kleding ontwerpers en in 1952 zijn ze begonnen met ontwerpen van meubelen. Ondertussen zijn ze zo groot geworden en hebben de kinderen Paula Cabrera en haar broer Nacho Cabrera het overgenomen. Van het ontwerpen van eigen meubels en keukens tot totale binnenhuis architectuur. Het team bestaat uit 25 man van de beste binnenhuis architecten, keukendesigners, meubel designers en project managers. Ze werken met de bekendste gaafste merken van over de wereld, mar ook met lokale design meubelen, of interieur uit hun eigen design studio. Ze maken de gaafste binnenhuis ontwerpen, en onze clienten zijn zeer te spreken over hun ervaring, kennis en professionalisme.
Pepe Gabrera is gewent om binnenhuis en buiten projecten te handelen van klein tot groot, van villas tot hotels en alles ertussen in over de hele wereld.


https://www.pepecabrera.com

1169

Pepe Cabrera

Actualmente, la familia Cabrera Gil centra todos sus esfuerzos en la expansión y posicionamiento de su arquitectura. Desde hace algún tiempo, uno de los aspectos más destacados de la evolución de la marca Pepe Cabrera ha sido la arquitectura como actividad. En un principio, estaba compuesto por dos personas, la propia Paula Cabrera y su hermano, también arquitecto y socio, Nacho Cabrera. Desde entonces el estudio de arquitectura, así como el estudio de interiorismo, ha ido creciendo en paralelo a la realización de proyectos especializados en diseño de viviendas y con clientes de todo el mundo. Hoy el estudio, junto con los equipos de administración y ventas, está integrado por un total de 25 personas. Pepe Cabrera tiene a su disposición el servicio integral llave en mano de proyectos.


Formado por más de veinte profesionales de diversa actividad: arquitectos, interioristas, aparejadores, comerciales, montadores, administrativos y creativos, nuestro equipo garantiza plenamente la planificación, gestión y ejecución global de cualquier proyecto.

La experiencia, el conocimiento de la situación y la profesionalidad es vital a la hora de llevar a cabo una solución tan plural y relevante.https://www.pepecabrera.com

1039

Thomas de Gier

If it concerns a concept design totally tailored to the needs of the client, Thomas de Gier is the name to know. With national and international commissions and 12 years of experience at the age of 32, Thomas is one of a kind.
Thomas also works overseas. Various international projects have already been completed successfully. For example, Thomas can be flown for an extensive intake conversation after which he works remotely on the project.

Thomas de Gier likes to be involved early in the design process so that he and the customer can discuss everything in detail and that he can work it out by using the software. By focusing on the contrast between luxury and functionality, modern and classic, light and dark, rough and finished,
durable materials and gadgets, Thomas creates a unique portfolio. He believes it is important to guide the entire process so that the designer can be redirected where necessary: from the last tile to the last cushion on the sofa. The best result is thus achieved.
https://www.thomasdegier.com

1039

todo

todo

1039

Thomas de Gier

Als het gaat om een concept – ontwerp volledig afgestemd op de wensen van de opdrachtgever, is Thomas de Gier dé naam. Met landelijke en internationale opdrachten en 10 jaar ervaring op 32 jarige leeftijd is Thomas uniek in zijn soort. Onder de vleugels van Eric Kuster leerde Thomas de fijne kneepjes van het designvak. Hij werkte mee aan grote internationale opdrachten, waarbij veel aandacht was voor luxe en details.


Thomas wordt graag vroeg in het ontwerpproces betrokken, zodat hij samen met de opdrachtgever alles tot in detail kan bespreken alvorens er uitvoerende partijen worden benaderd en showrooms worden bezocht. In de afgelopen jaren heeft Thomas een 'eigen' ontwerpproces ontwikkeld wat optimaal werkt voor zowel de designer als de opdrachtgever. Dit ontwerpproces heeft zich inmiddels bewezen en geeft de garantie om tot een succesvol eindresultaat te komen.


https://www.thomasdegier.com

1039

Thomas de Gier

Si se trata de un concepto-diseño totalmente adaptado a las necesidades del cliente, Thomas de Gier es el nombre a conocer. Con comisiones nacionales e internacionales y 12 años de experiencia a la edad de 32, Thomas es único en su clase.
Thomas también trabaja en el extranjero. Ya se han completado con éxito varios proyectos internacionales. Por ejemplo, Thomas puede volar para una conversación de admisión extensa, después de la cual trabaja de forma remota en el proyecto.

A Thomas de Gier le gusta participar al principio del proceso de diseño para que él y el cliente puedan discutir todo en detalle y que él pueda resolverlo utilizando el software. Al centrarse en el contraste entre lujo y funcionalidad, moderno y clásico, claro y oscuro, tosco y acabado,
materiales y artilugios duraderos, Thomas crea una cartera única. Considera importante orientar todo el proceso para que el diseñador pueda ser redirigido donde sea necesario: desde la última baldosa hasta el último cojín del sofá. Se consigue así el mejor resultado.
https://www.thomasdegier.com